Ur. w Warszawie, wykształcenie średnie, w czasie okupacji w Chełmie, przybył stamtąd w 1942. Pracował w Polskim Komitecie Opieki, później był kierownikiem referatu kultury PPRN, następnie dekoratorem wystaw sklepowych w MHD. W 1946-51 uczył w Liceum Pedagogicznym zajęć praktycznych. W l. 40 i 50. był autorem dekoracji do przedstawień Teatru Ziemi Zamojskiej, m.in. niezwykle ciekawego ujęcia scenograficznego do Balladyny.