Ślad XVII-wiecznych ubikacji odkryto w 2020, w płd.-wsch. narożniku gmachu Akademii - zamurowanych w ścianach na piętrze 6 wnęk ze specjalnymi drewnianymi siedziskami oraz nowatorską kanalizacją.
Na Starym Mieście kamienice miały ubikacje, wygódki i szamba na tyłach działek, w opisach posesji występujące jako locus secretus, wielokrotnie kloaka, a w 1685 w Rynku Solnym znajdujemy potrzebnik. W 1730 ad locum commune (od miejsca wspólnego) w Rynku Wielkim 1 były drzwi na zawiasach.
Wg gazety z 1909 wszystkie domy posiadają ustępy o murowanych na cemencie hermetycznie zamkniętych dołach ("Dzień" z 9 I 1909). Tak było aż do rozpoczętej w l. 60. renowacji. Ubikacje w domach miały tylko wzniesione już w XX w. Dom Centralny i Dom Czerskiego. Ustępy wybierano drewnianymi kubłami na tyczkach. Dopiero w 1927 władze miejskie wymogły na firmie asenizacyjnej stosowanie pomp mechanicznych i hermetycznych beczek. Po wojnie z braku takiego sprzętu  fekaliści znowu opróżniali kubłami doły kloaczne, najczęściej nocami. W l. 60. pojawiły się specjalnie przystosowane samochody. Podwórkowe kloaki zlikwidowane zostały podczas renowacji po poł. l. 70-tych.
Latryny na planach miasta oznaczano w czasach XIX-wiecznej twierdzy. Znajdowały się przy poszczególnych obiektach koszarowych, w 1837 było aż 8 takich latryn, w tym dwie piętrowe (przy nadszańcu i "klaryskach"). W 1853 prowadzono przetarg na oczyszczanie kloak w twierdzy na apparatach i zwyczajnych na dołach, jak podziemnych wodę prowadzących rur. W 1904 oznaczony został murowany szalet wojskowy na środku skweru przy ul. Staszica.
W l. 20. powstały murowane szalety publiczne przy Pl. Wolności i Targowicy. W l. 30. był ustęp publiczny o 6 kabinach u zbiegu ul. Zamenhofa i Łukasińskiego. W 1950 w skład nieruchomości miejskich wchodził szalet w parku i przy ul. Zamenhofa. W 2975 - 3 szalety, 1985 - 4, 1992 - 5 (2 na Starówce, obok "Stodoły", park, Nowe Miasto), w 1997 - 6 (4 z obsługą i 2 bez). Do końca XX w. przetrwały staromiejskie szalety w parku i w pobliżu Bramy Lubelskiej Nowej. Ob. na Starym Mieście funkcjonują dwa już o współczesnych standardach: przy ul. Królowej Jadwigi - na przeciw Bramy i przy ul. Łukasińskiego - obok nadszańca. 


  * Rzeczywistość staromiejską  z lat 1963-66 w wydaniu zbiorowym charakteryzuje wspomnienie z internatu w pałacu na 2 piętrze ucznia PLSP - Trzecie okno  to salka szatniowa i toaleta nocna (kubeł na siki i grubsze znoszony rano przez dyżurnych na tyły zamku do szamba). Rano i wieczorem udostępniano kluczem toaletę sądowych interesantów. (R. Owczarek, FB)