Znany tylko z przekazu ikonograficznego jedyny piętrowy trawers fortyfikacji Zamościa. Znajdował się w lewej flance bastionu (obok cerkwi bazyliańskiej), o charakterystycznej dla twierdzy ceglano-kamiennej architekturze. Wg mapy z 1837 oznaczony był nr 55, z 1849 lit. A. Jego pozostałości odkryto w 2009 w bastionie I. Po kasacie twierdzy mieścił piekarnię wojskową, później rozebrany.