Jedyny zachowany trawers dawnej zabudowy fortecznej Zamościa. Jest to mały ceglany budynek z pocz. l. 20. XIX w., nakryty nasypem ziemnym między plateau bastionu oraz infułatką i pocztą (d. szpital). W 2019 odrestaurowany.