Ur. w Bondyrzu, z d. Wilińska, w 1954-58 przewodnicząca MKKFiT, w 1958-68 PKKFiT, później w 1968-73 kierowała PZ LZS, a następnie WZ LZS, od 1987 sekretarz RW LZS. Była również od 1957 czł. zarządu pierwszego w Polsce koła TKKF w Zamościu, sekretarzem ZP TKKF.