Ur. w Zamościu, w 1951 ukończyła LO, a następnie filologię polską na KUL. Była drużynową zuchów z Domu Dziecka. Całe swoje życie poświęciła pracy z młodzieżą, instruktorka ZHP, w 1974-90 dyrektorka LO w Pruszkowie. Uczestniczyła w pracach nad Kodeksem etyki nauczycielskiej (wyd. 1996). Z Warszawskim Kołem Zamościan związana od jego powstania, w 1980-87 wiceprezes, 1997-2011 prezes. Inicjatorka uroczystych zbiórek harcerskich pokoleń, które organizowała w Zamościu (1991-2001). Zasłużona w powstaniu Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia w Zamościu, była jej pierwszym prezesem. W serii Biblioteka Poetów wydała Poezje wybrane Kantorberego Tymowskiego (1977). Odznaczony Krzyżem Zasługi dla ZHP i Medalem Zasłużony dla Zamościa.