Ur. w Suchodębiu k. Zamościa, ukończył szkołę rolniczą w Janowicach, służył w 12 pułku ułanów. Pracował w mleczarni zamojskiej, 1938-42 w "Snopie" (w 1939 aresztowany). Przedwojenny działacz "Wici", zaprzysiężony w 1940 doprowadził do połączenia z tą organizacją "Siewu" i nawiązaniu kontaktu z SL, obsługiwał punkt kontaktowy przy ul. Kolejowej 7, żołnierz BCh ps. "Brzoza". W 1946 został wiceprzewodniczącym PRN, też prezesem Chłopskiego Tow. Przyjaciół Dzieci i ZMW RP "Wici". W 1991-2006 prezesem Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej. Mieszka w Wysokiem.