Ur. w Kol. Borów, zdał maturę w Kazimierzu Dolnym, od 1959 uczył w szkołach ekonomicznych aż do emerytury, w 1970 został dyrektorem. odbył studia podyplomowe w Moskwie (1970), posiadał III st. specjalizacji. Od początku prowadził znany zespół wokalny, później znany jako "Echosondy". Ojciec Dariusza (osobne hasło).