Na podstawie opracowania E. Lisieckiej Szkoci w Zamościu do k. XVIII w. nosili nazwiska (w nawiasie odmienne zapisy w aktach, a kursywą z innych opracowań, gwiazdką nowe):
Achabi, Achter Laung (Achterlani, Ouchterlani), Aiknenhead (Akenhide, Akenhine), Anand (Anant, Annand), Babintor*, Berny (Berne, Brny). Blelyotor (Blekieter), Blonk (Blonek, Błont), Boyd (Boyt), Brown (Broun), Bruce (Brues, Brus, Bruss, Brusz, Brys), Buchan*, Burnet (Bornet, Burnett), Devidson (Davidson, Dawidson, Deindson, Denidson, Devidzon, Devison, Devisson, Dewison, Diuidson, Diuisson, Dowison), Dunbar (Dąbar, Dumbar), Dyns (Duns), Edy (Edie), Edwert (Eduardo, Eduart, Edward, Edwerd), Elsner (Elstner, Elszner), Feakt*, Filimester (Filmester, Filmeyster), Forbes, Galt*, Gedy*, Gordon (Gorden), Grant (Granth), Grinius (Gregier), Gutri (Gutry), Harper*, Hay, Johnstone (Jochan), Innes (Inesz, Erdes, Enes, Ines), Jun (Jan, Juan), Keith (Keyt, Kit), Klark*, Lasson, Leydel*, Lindsay Lendza (Lędza, Lęndza, Lendze), Leysk (Leask), Logi, Makay (Maki, McKay), Maldron (Meldrom), Maxwell (Maxfol), Melniant, Messer, Moryson*, Mostrob, Mulner, Ogilvie (Ogilwo, Ogielwo, Ogielwiow, Ogielwiczowsciani, Ogilvy), Reinbergier (Reynbergier), Robertson (Robercon, Robertszon, Roberthin), Rydler (Rydlar, Rydlerowski), Ross, Sengchester (Schengster, Segnchster, Segster, Senxter, Schengsther), Skene (Shein, Skin, Skit, Sking), Stewart (Steward, Styurth), Symson (Simson), Szeter (Sreter), Tauz (Taur, Tauus, Tawus, Taurz, Tusz), Tenidel (Penidel, Tenendel, Fenindel), Tepper (Teper, Toepper, Topper), Watson*, Weier (Waymer, Weir, Wejmer, Weyer, Weymer, Wuier, Wuyer, Wujer), Wenton (Wentoun), Wolkman, Wolson*, Zegarth  (Zegart, Scragf).
Zestawienie obejmuje 58 nazwisk z opracowania EL i 11 z innych opracowań. Niektóre z nazwisk mogą dotyczyć nielicznych Anglików mieszkających w Zamościu. Nie uwzględniono nazwisk szkockich studentów Akademii pochodzących z innych miast.