Ur. w Zwierzyńcu, ukończył I LO w Zamościu (1968) i matematykę na Politechnice Wrocławskiej (1973), doktorat (1980) i habilitacja (1996) także na PW, od 2014 profesor matematyki, związany także z uczelniami w Holandii  USA. Wiceprezes Polskiego Tow. Matematycznego (2014-16), od 2012 red. naczelny  dwu periodyków naukowych z zakresu matematyki, autor ok. 100 publikacji naukowych.