Ur. w Wadowickiem, gimnazjum ukończył w Starym Sączu, był ochotnikiem WP (do 1930), w absolwent Wyższych Kursów Nauczycielskich (1927). Był kierownikiem szkoły, w 1932 przybył z Włodawy, obejmując w Zamościu funkcję inspektora szkolnego (do wojny). Był znanym w mieście działaczem kultury, m.in. członkiem redakcji "Teki Zamojskiej", KMK (wiceprezes) i elitarnej "Siódemki". Działał w Tow. Obrony Ziem Wschodnich (wiceprezes), LOPP (prezes obwodu powiat.), Związku Strzeleckim (w zarządzie), Kole Przyjaciół Harcerstwa, i LMiK. W Szopce Zamojskiej wystąpił jako Inspektor Szczerbaniec (1938).
Osadzony przez Niemców na Rotundzie, znalazł się później w Oranienburgu, skąd po kilku tygodniach został wypuszczony. W czasie okupacji rozpoczął pracę w Banku "Społem", wiążąc się z bankowością aż do przejścia na emeryturę. Był m.in. czł. zarządu NBP, współautorem książki Banki w Polsce Ludowej. Odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP. Jego syn Wiesław (1923-2012), absolwent UJ i Akademii Handlowej w Krakowie, był długoletnim pracownikiem ambasady w Rzymie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w Banku Handlowym, działacz Koła Zamościan w Warszawie.