Wśród "zamojskich" świętych przewodzi postać św. Tomasza Ap. Oprócz kościołów, ich przedstawienia znane są z figur plenerowych (cmentarz, ulice, przed domami), z dekoracji kamienic oraz z obrazów, jak również rycin (drukarnia zamojska).