Ur. w Ostrzycy, ukończył zamojskie PLSP (1959) i warszawską ASP. Współpracował przy oprawie plastycznej Rotundy - elementy rzeźbiarskie (1967). Tworzy w Lublinie, autor m.in. pomników, rzeźb plenerowych i medali.