Ur. w Niedzieliskach. Grał na skrzypcach w orkiestrze włościańskiej Namysłowskiego (od 1909 jako uczeń, 1913-15 i 1947-51 - solista). Później służył, jako muzyk w wojsku, najpierw rosyjskim (1915-16 uczył się w konserwatorium muzycznym w Petersburgu), następnie w 9 p.p. (1919-23) i w p. strzelców podhalańskich w Stryju jako kapelmistrz (do 1928). Później do wojny prowadził orkiestrę salonową, grając w uzdrowiskach, kinach, lokalach. W 1942 wywieziony do Berlina, po powrocie był do 1946 solistą w orkiestrze symfonicznej, prowadził zespoły salonowe i jazzbandowe. Krótko uczył w szkole muzycznej. W czasie wojny utracił włoskie skrzypce Firenz Amati 5,5 tys. zł). W l. 40. prowadził chór szkolny i orkiestrę symfon., grał na skrzypcach w okolicznościowych imprezach (m. in. w kwartecie). Był z-cą przew. oddziału Związku Zawodowego Muzyków (1945). W 1947 wygrał konkurs na hejnał zamojski - utwór o pięknym brzmieniu przypominającym melodię zamierzchłej przeszłości.