W 1971 młodzi zamojscy artyści B. Bodes, M. Rzeźniak, M. Kędra, J. Hycki, Z, Kosiorek, B. Markowski podpisali deklarację, określając się jako grupa "Ślad". Innego śladu jej istnienia brak.