Przywilej dla ślusarzy pochodzi z 1619, do cechu wchodzili wtedy również zegarmistrze, miecznicy, kotlarze, iglarze, konwisarze, nożownicy, Przed wojną J. Plisikiewicz (ul. Ogrodowa, potem przy Ratuszu), Aleksander Zacharow (ul. Piłsudskiego, ob. Jerzy Zacharow), Leon Kubicki (od 1940, ul. Solna), Franciszek Staroń (ul. Łukasińskiego), Michał Chulak (ul. Partyzantów 86, w 1950 został starszym cechu), po wojnie Stanisław Gruszecki. W 1958 było 17 zakładów tej specjalności.