Miasto na Ukrainie (obwód sumski), odległe ok. 1500 km (320 tys. mieszkańców), z 3 uczelniami, tworzyli tam m.in. Czajkowski, Czechow, Rachmaninow. W 1991 podpisano porozumienie o współpracy z wojew. zamojskim, a 17 IX 1996 umowę o współpracy Zamościa z Sumami i jeszcze tego roku otwarto tam montownię mebli ZFM. Wkrótce jednak współpraca zamarła, przerwana nie z winy Zamościa.