Ur. w Zamościu, studiował na Uniwersytecie Warszawskim, od 1981 doktor, 2003 dr habilitowany, w 2018 został profesorem zwyczajnym. Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Zajmuje się problematyką niemiecką i polsko-niemiecką.