Pierwszą uruchomiono 21 VII 1977 obok Urzędu Wojewódzkiego (miała ją wtedy już Biała, a nawet Jarosław), następnie przy szpitalu (XI 1977) i koszarach (Al. LWP, 1978). W 2014 miasto posiada 22 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (ostatnie m.in. przy ul. Wyszyńskiego i Gminną 2001 i przy ul. Kilińskiego).

 * 2014 - ul. Partyzantów-Lwowska 5, ul. Piłsudskiego-Lubelska 5, ul. Peowiaków-Wyszyńskiego 4, ul. Jana Pawła II 3, ul. Kilińskiego 2, ul. Szczebrzeska 1, ul. Królowej Jadwigi 1, ul. Lipska 1.