Ur. w Zamościu, studia medyczne odbywał w Moskwie, był lekarzem u Zamoyskich w Kozłówce. Za działalność konspiracyjną więziony w cytadeli (1848), następnie w twierdzy zamojskiej, w 1863 leczył powstańców. Zamieszkał w Lublinie, tam zmarł.