Był urzędnikiem przy Inżynierii Twierdzy w Zamościu, od 1820 dozorca magazynu wojskowego. Odbudował otrzymany od teściowej dom przy ul. Kościuszki (ob. 7a, później obok stanęła tzw. generałówka) założył sad. Od 1848 obywatel miasta Lublina, w kościele św. Ducha jest poświęcone mu epitafium. Ojciec Juliana i Tomasza (osobne hasła).