Jedyny znany z nazwiska kat zamojski. W 1673 składał przysięgę: Ja, rzemiosła mego mistrz...