Wcześniej znane jako domy towarowe i handlowe. Pierwszy supermarket otwarto w 1996, był to "Super Eden" (osobne hasło), po 3 latach zamknięty. 21 III 2002 przy ul. Wyszyńskiego otwarto Centrum Handlowe "Echo": supermarket "Albert" (15 tys. artykułów) i "Nomi" (3,5 tys. m2) oraz szereg mniejszych sklepów (razem 7,4 tys. m2). 26 XI 2002 otwarto drugi po "Albercie" należący do Aholda hipermarket "Hypernova" przy ul. Dzieci Zamojszczyzny (3 tys. m2, 30 tys. artykułów, razem z "Albertem" 160 prac.) - pierwszy tej sieci na Lubelszczyźnie. Obydwa w 2008 zamknięte. Później "Echo" zostało CH "Atrium". 6 V 2009 w d. "Albercie" powstał supermarket "E.Leclerc", który po zamknięciu w 2015 "Nomi", został w 2017 rozbud. (dwukrotnie większy, 12 stoisk, prezes Henryk Świdnik), a 2022 do 12,5 tys. m2.
19 VII 2006 otwarto największą placówkę handlową w mieście Centrum "Lwowska" (13 tys. m2) z 34-tym w kraju, a jedynym na wschodzie hipermarketem "Carrefour" (6 tys. m2). 11 XII 2007 otwarto przy ul. Wyszyńskiego supermarket "Kaufland" (5 tys. m2). Kolejne centrum handlowe otwarto w 2015 przy ul. Sadowej -  "HopStop" (8 tys. m2), oraz w 2016 tej samej firmy przy ul. Hrubieszowskiej.