Ur. w Lubartowie, po ukończeniu lubelskiego gimnazjum, od 1913 służył w wojsku rosyjskim na Kaukazie, ukończył szkołę wojskową, znalazł się na froncie kaukaskim, ranny (szpital na terenie Turcji), już jako major studiował prawo w Charkowie (6 sem.). W 1922 wrócił do Polski, pracował w warszawskim kuratorium. Do Zamościa przybył w 1927. W czasie okupacji działał w BCh, po wojnie w PPR (czł. sekretariatu KP), był przewodniczącym MRN (1944-49), zrezygnował jednak i złożył samokrytykę, gdyż był również wiceprezesem spółdzielni "Ogrodnik". Był również czł. PRN, współorganizował Ligę Morską, był przew. RN PZGS, prezesem Towarzystwa Burs i Stypendiów.