Ur. w Krakowie, absolwent Seminarium Nauczycielskiego, oficer zawod. WP, komendant szkoły podchorążych w Łucku. Przeniesiony do Policji, 23 IV 1936 mianowany komendantem Powiat. PP w Zamościu, wg poufnej opinii inteligentny, pewny siebie, żądny władz, towarzysko wyrobiony. Przez pół roku przebywał w lubelskim szpitalu, skąd uciekł, gdy wybuchła wojna, stając na czele komendy zamojskiej. Ewakuował się na wschód, gdzie z podwładnymi dostał się do niewoli, więziony w Ostaszkowie, zamordowany przez NKWD w Twerze. Malarz amator.