Pochodzi z kresów, posiada wykształcenie pedagogiczne, b. żołnierz zawodowy (TSWL), od 1990 działalność gospodarcza, m.in. handlował z Ukrainą, od 2001 sklep komputerowy "Vispol", w 2004 założył sieć Polskie Sklepy Komputerowe (64 firmy), do 2005 jej prezesem. Kieruje Stow. Gospodarczym "Profit Club", pracuje z wykluczonymi społecznie, organizuje szkolenia.