Otwarte w XI 1968 przy ul. Staszica 12, w przybudówce w bramie na dziedziniec, z wystawionym w niej głośnikiem od adapteru. Prowadził Józef Kwaśniak. Czynne do 1972.


 * W 1970 nagrali tam piosenkę J. Słota, L. Marczuk i R. Bałakut (przed utworem słowo ”Lolka”, tekst o folklorze zamojskim, cokolwiek by to znaczyło, m.in. o Cygance).