Znajduje się w odległości 2,2 km od Stacji Zamość między ul. Peowiaków i ul. Orlicz-Dreszera. Funkcjonowała od 1917 jako Ładownia Nowa Osada. obok szlakowego, wybudowano 2 i 3 tor bocznicowy. W 1942 z rampy wysyłano Żydów do Bełżca i niekiedy nazywana jest zamojskim Umschlagplatzem. W 1948 występuje to miejsce jako rampa buraczana (punkt skupu). Jednocześnie można było załadować/wyładować 76 wagonów. W 1989 rampę wykupił dla swojego przedsiębiorstwa Krzysztofa Dudy. W poł. l. 90. przestała pełnić funkcje rozładowawcze, w 1996 dwa tory - 273 i 383 m, w 2000 usunięto suwnice.
W latach 50-tych pojawiały się formułowane przez władze miejskie wnioski o utworzenie tam przystanku kolejowego. Sporadycznie zatrzymywały się na niej pociągi osobowe. Plan nowego centrum przewidywał w tym miejscu nowoczesny dworzec kolejowo-autobusowy (400 m peron i dwa tory poniżej poziomu), w kolejnych planach ładownia miała stać się częścią kolei aglomeracyjnej, lub ulec likwidacji. W 2014-2015 wybudowano przystanek kolejowy Zamość Centrum (otwarto w tym czasie także przystanek Zamość Wschód).