Jeszcze przed agresją na ZSRR, hitlerowcy wznieśli drewniane baraki z wysokim płotem przy Al. W.P. (tereny po spalonym w 1939 tartaku Czerskiego), w których urządzili wzorcowy jeniecki obóz oficerski. Po wybuchu wojny z ZSRR utworzyli Stalag 325 założony w innym jednak miejscu (Stalag 325 - obóz na Karolówce). Gdy obóz jeniecki w kolejnym miejscu przy ul. Piłsudskiego został zamieniony na obóz przesiedleńczy, na pocz. 1943 stalag zlokalizowano przy Al. W.P. i częściowo przy ul. Szwedzkiej (8 ha). Wg zdjęcia lotniczego z X 1944 - 8 baraków dla jeńców w 2 rzędach, 6 baraków dla straży, oraz jedyne wtedy zachowane: wartownia i koszary. Był tam też od IV 1942 szpital (Szpital jeniecki). W V (XII?) 1944 prawdopodobnie ok. 5 tys. jeńców wywieziono do stalagu nowym miejscu. Sąsiadował z nim cmentarz.