Podobóz chełmskiego obozu jeńców radzieckich Stalag 319, działał bardzo krótko (III-IV 1944). Wykorzystywani byli do likwidacji obozu przesiedleńczego (osobne hasło) przy ul. Lubelskiej, po zakończeniu prac wrócili do Chełma.