Pochodzi prawdopodobnie z poł. XIX w., murowany parterowy budynek  o niskim 4-spadowym dachu z pięcioarkadowymi płycinami w elewacjach. Na przełomie XIX/XX w. była to stajnia kozacka, służyć mogła do postoju koni rozstawnych. przed wojną służyła komendantowi RKU. Od 1946 kaszarnia, magazyn MHD. W 1970 rozebrany i zrekonstruowany - przeszklono arkady. W 1972-79 mieścił Centrum Informacji Turystycznej (WOIT), później informację WPT "Roztocze". Od l. 90 pełnił funkcje handlowe (agd, pamiątki, ostatnio meblowy).

 * Resztki dawnej stajni kozackiej zostały "przypadkowo zburzone" przez "pijanego traktorzystę" tzw "cichą decyzją" dyrektora MPGK-u. (A. Kuna, FB).