Znana od ok. 1725, znajdowała się na środku dziedzińca Akademii, drewniana (cembrowina murowana), w 1778 obmurowana, zdobiona arkadami i kamiennym wazonem, nakryta kopułą zwieńczoną gwiazdą.