Otwarte 24 IX 1963 (pocz. wraz z Liceum Pedagogicznym, przy ul. Żdanowskiej), a naukę rozpoczęło 450 nauczycieli, w 1964 - 240 słuchaczy i 130 absolwentów. Do 1966 - 700 absolwentów. Kształciło kadry dla zasadniczych szkół zawodowych, na wydziałach: mechanicznym (do 1968/69, gdyż zaspokojono potrzeby) i matematyczno-fizycznym (1968 - 240 studentów). Dyr. 1962-67 Henryk Roguski, do 1972 Władysław Dubiel. W 1972 zamknięte. Internat męski był przy ul. Oboźnej, żeński przy ul. Sienkiewicza.
W 1982-92 czynne ponownie (pocz. w I LO, od 1983 ul. Lwowska 15), najpierw jako Studium Nauczania Początkowego (dyr. Halina Pankiewicz-Wasiołkowa). 20 X 1984 zainaugurował działalność Zespół Szkół Pedagogicznych (dyr. Władysław Zbylut) ze Studium Nauczycielskim - doszło wychowanie plastyczne i muzyczne (dyr. Barbara Hysa 1949-2012) i Szkołą Ćwiczeń, a także z kształceniem zaocznym, od 1992 Zespół Kolegiów Nauczycielskich. Od 1990 kształcono nauczycieli do polskich szkół na Białorusi i Ukrainie. 1990/91 - I rok - 186, II - 204 (plastyka, muzyka, pracotechnika). W 1992 pracowało 19 osób.


 * W 1989 przyjęto na nauczanie początkowe 96, wychowanie plastyczne 30, wychowanie muzyczne 28.