Ur. w Wielączy, absolwent zamojskiego gimnazjum (1928), w którym prowadził I-szą zamojską drużynę harcerską, m.in. na zlocie narodowym w Poznaniu. W czasie studiów na KUL został komendantem lubelskiej chorągwi (1930-32). Do 1933 nosił nazwisko Szewc. Później nadal związany z harcerstwem (harcmistrz 1935), pełnił funkcje centralne. W czasie wojny osiadł w Radzyniu, uczył łaciny, był działaczem PTTK, honorowym prezesem Zarządu Okręgu.