Ur. w Tomaszowie, ukończył Technikum Elektryczne w Zamościu i ochronę środowiska w zamojskim INR Akademii Rolniczej w Lublinie (2000), obronił doktorat Rozmieszczenie i biologia żołny w płd.-wsch. Polsce (2005). Od 2004 pracownik naukowy w RPN, kierownik ds. monitoringu. Współautor książki i ok. 100 prac naukowych i popularnych, ponadto ekspertyz. Uczestnik 4 ogólnop. programów badawczych dotyczących ptaków, m.in. zagrożonego gatunku żołny, nadzoruje 12 ostoi ptasich. Przewodniczy zamojskiej grupie Tow. Ochrony Ptaków, współzałożyciel Zamojskiego Tow. Przyrodniczego. Mieszka w Zamościu.