Ur. Gołańczy w Pilskiem, w l. 50-tych zamieszkał w Zamościu. Po ukończeniu Technikum Przem. Drzewnego, zatrudnił się w Zamojskiej Fabryce Mebli, w której pracował przez 18 lat i gdzie w 1980 znalazł się w komitecie strajkowym "Solidarności". Został czł. Komitetu międzyzakładowego i I-szego zarządu oddziału "S", był internowany (7 m-cy), w l. 80. organizował pomoc materialną rodzinom uwięzionych i pozbawionych pracy.  Założyciel i do 2006 przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny. Działacz Zamojskiej Rodziny Katyńskiej i Świat. Zw. Żołnierzy AK. W 1996 został przewodniczącym Okręgu ROP (czł. Rady Naczelnej), od 2011 prezes reaktywowanego Związku "Solidarności" Polskich Kombatantów. W 1995-2011 prezes Wojew. Usługowej Spółdz. Inwalidów, która dzięki niemu stała się czołowym w mieście przedsiębiorstwem i sponsorem inicjatyw społecznych i kulturalnych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (2011).


 * Dziadek ze strony matki Stanisław Horwatt ur. się w Rzymie i chrzczony był w bazylice św. Piotra, ożeniony z francuską arystokratką, miał 10-tysięczno hektarowy majątek.
 * W gronie organizatorów pierwszego strajku był bardzo zaangażowany i niesamowicie pracowity. W dużym stopniu pomógł na etapie organizacji strajku, a potem przy powstaniu NSZZ "Solidarność" - Maria Matuszewska