Pochodził z Podola, studiował m.in. w Wilnie. W 1780-84 przebywał w zamojskim klasztorze, wykładając na przeniesionych do Zamościa z Ławrowa studiach filozoficznych filozofię i matematykę. Wykładał też na Akademii Zamojskiej, gdzie wyszło jego obszerne kompendium matematyczne Institutiones arithmeticae (1782). Później przebywał kolejno w klasztorach w Drohobyczu, Buczaczu, Kaniowie (w obu kierował szkołą zakonną), Włodzimierzu (był tam prowincjałem) oraz Poczajowie, tam zmarł.