Dawniej w budownictwie mieszkalnym wejścia do kamienic strzegły drewniane, wzmocnione ozdobnymi okuciami bramy, z czasem zastąpiły je solidne drzwi, przeważnie z rzeźbiarską ornamentyką. W domach na przedmieściach, zwłaszcza głównych ulicach podmiejskich, na przełomie XIX/XX w. popularna stała się dekoracja snycerska drzwi wejściowych, zdobiąca zwłaszcza wejścia do wystawniejszych domów, w skromniejszych też nie brakowało detali snycerskich. Na Starym Mieście podobną stylowo ornamentykę posiada brama wjazdowa do dawnej "Victorii".
Do czasów współczesnych ozdobne drzwi zachowały się nielicznie i dość w złym stanie, przy  ul. Partyzantów. Nie zachowały się informacje o autorach snycerskich dekoracji, niewątpliwie należących do elitarnego grona artystycznych profesji rzemieślniczych.


 * Pierwsza  znana wiadomość o snycerzu z Zamościa pochodzi z 1690, kiedy to Paweł Bąkowski podjął się wykonania ołtarza wielkiego do kościoła pijarów w Chełmnie.