Z chwilą, gdy pierwszym mieszkańcom miasta skończyły się przewidziane dokumentem lokacyjnym lata wolnizny Tomasz Zamoyski wprowadził w mieście pierwszy organ fiskalny - urząd egzaktora tj. poborcy samorządu miejskiego. W 1810 powstał w Zamościu Urząd Kontroli Handlu (kontroler handlu i dozorca), który w 1839-67 zastąpił Urząd Skarbowy (kier. skarbnik powiat.). W 1872-1919 istniała Kasa Skarbowa Zamojska. Od końca XIX w. działał też Okręgowy Zarząd Akcyzy (kier. nadzorca poborów akcyzowych) i powiat. inspektor podatkowy. W XI 1915 Austriacy powołali  Obwodową Komendę Straży Skarbowej "Zamość", z posterunkiem w mieście, zajmującą się poborem podatków i innych opłat. 3 XI 1918 powstał na nowo Urząd Skarbowy (1933 - 47 prac.), przez pewien czas jako US Podatków i Opłat Skarbowych (ul. Ordynacka 3). I-szym naczelnikiem US był Leon Petz, później m.in. Bolesław Lipiński. W 1918-32 była też Kasa Skarbowa (ostatni naczelnik Stanisław Balicki, 10 osób).
W 1904 powstał Zarząd Akcyzy II i III Okręgu Akcyzy (inspektor podatkowy i zarządca akcyzy). W 1920 utworzono Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych (na 4, od 1931 dla 6 powiatów - 11 prac.), w 1925 naczelnikiem był Kazimierz Knapik (ul. Bazyliańska d. 2). W 1927 zastąpiony przez Inspektorat (3 powiaty) i Brygadę Kontroli Skarbowej (6 pow.). W 1933 w instytucjach skarbowości pracowało łącznie ok. 70 osób. US mieścił się tradycyjnie w d. seminarium, tylko urząd akcyz i brygada na ul. Bazyliańskiej d. 3. Ostatnim przed wojną kierownikiem Brygady był Jan Cytryniak.
27 VII 1944 US wznowił działalność (Niemcy wywieźli 38 skrzyń akt) i 1 VIII przyjęto I-sze wpłaty. W 1945 w US pracowało 37 osób, a w Brygadzie Ochrony Skarbowej 8 osób (m,in. kier. Tadeusz Sitek). W 1950 funkcję US przejął Wydz. Finansowy PPRN. Ostatnim naczelnikiem US był Czesław Jeziorkowski.
Wraz z powstaniem wojew. utworzono  Zamiejscowy Wydz. Dochodów Państwa Okręg. Zarządu Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Lublinie, w miejsce którego w 1983 powołano Izbę Skarbową (ul. Podgroble, do 1998), następnie Wydz. Zamiejscowy IS w Lublinie (do 2012) oraz Urząd Skarbowy - od 4 XI 1991 przy ul. Kilińskiego 82, a od 2012 także na Podgroblu.
Dyrektorzy Izby Skarbowej
: 1983-91 Czesław Klech, 1991-98 Jadwiga Pogódź; Naczelnicy Urzędu Skarbowego: 1944-45 Franciszek Bajer, 1945-50 Czesław Jeziorkowski, 1983-88 Józef Horbaczewski, 1988-91 Bronisław Bajor, 1991-2006 Tomasz Jagielski, 2006 Piotr Migielski, 2006-2008 Lesław Sitarz, 2008=2016 Andrzej Jeleń, od 2016 Mariusz Rawski.


 * Pieczątka z 1920 - Naczelnik Urzędu Skarbowego Podatków i Opłat Skarbowych J. Golonka.
 * 1 IX 1939 w okręgu US - 302 przedsiębiorstwa przemysłowe, 1830 handlowych, 151 restauracji, 1284 firmy rzemieślnicze, 118 przedstawicieli różnych zawodów (razem 2685).

 * Wg "Bussinessman Magazine" (IV 1999) zamojska Izba Skarbowa na 11 m. wśród najbardziej represyjnych w Polsce. W Rankingu "Gazety Prawnej" zamojski US wśród w kat. dużych urzędów II m. w Polsce (2013).