Otwarte 7 XI 1916 w gmachu Akademii, jako jedno z pierwszych w Polsce (pierwszego roku dyrektor i grono pedagogiczne wspólne z gimnazjum). Przyjęto 30 uczniów na kurs niższy po ukończeniu 15 lat i ukończeniu IV kl. szkoły średniej, na kurs wyższy po ukończeniu 16, 17 względnie 18 roku życia, w 1917/18 już 64 uczniów (15 - 26 lat, głównie synowie rolników) oraz 86-ciu w przyseminaryjnej 4-klasowej szkole ćwiczeń (od 1 II 1917), w 1918/19 - 86. Przy seminarium była drużyna harcerska i chór. W 1921 miała miejsce jedyna matura i przeniesione zostało do Szczebrzeszyna (tam do 1934, łącznie ponad 350 absolwentów). W 1920 na 40 uczniów 38 zgłosiło się na ochotnika do walki. Wyszło drukiem sprawozdanie za rok 1917/18. Dyrektorzy: 1916-17 Kazimierz Lewicki, 1917-19 Tadeusz Mikułowski, 1919-21 Leon Sontag i 1921 Tadeusz Niedzielski. Pierwszymi nauczycielami byli: Kazimierz Lewicki, Edward Kopciński, Tadeusz Niepokojczycki, Feliks Kozubowski, Adam Nowiński, Kazimierz Porębski, Władysław Gąsowski.