Ur. w Zamościu, ukończył PLSP i warszawską ASP (dyplom u S. Gierowskiego 1995). Od 1998 uczy w PLSP, miał wystawę w GSW (2000) i Galerii Zamojskiej (2014) oraz Jazz-Clubie (2013), wcześniej w Lublinie (1997), ponadto m.in. w Indiach (1999) i Wilanowie (2011), od 1992 w zbiorowych w Warszawie (m.in. w Ogólnop. Przeglądzie Młodych - nagroda) i Kaliningradzie. Prowadził też prace rekonstrukcyjne (m.in. klasztor koptyjski w Egipcie, polichromowana Madonna z Malborka, proj. rekonstrukcji polichromii w synagodze w Wołpie). Artysta porusza się na gruncie abstrakcji, specjalizuje się również w technikach ściennych (współorganizator "FrescoPolis" w Zamościu, 2013). Autor herbów miast partnerskich w ratuszu (2017). Mieszka w Szopinku.