Ur. w Żytomierzu, posiadał wykształcenie muzyczne, uczył szkołach, organizował zespoły estradowe, występował też jako piosenkarz. Z I-szą Armią WP uczestniczył w wyzwoleniu Warszawy (w wojsku do 1947). W 1948-62 pracował jako sekretarz Orkiestry, wielce dla niej zasłużony. Odbywał rocznie dziesiątki podróży po całym kraju, organizując koncerty  "Namysłowiaków". Mieszkał w Warszawie.  Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy.