Ur. w Łukowskiem, ukończył Instytut Pedagogiczny. Okupację przebył w niemieckim oflagu. W 1946 został inspektorem oświaty w Zamościu, w 1947-62 był dyrektorem Liceum Pedagogicznego i nauczycielem pedagogiki, następnie do 1967 dyrektorem Studium Nauczycielskiego, później jeszcze kilka lat uczył. Odszedł na emeryturę, nie zdążył jednak nawet podjąć pierwszej wypłaty. Był sekretarzem Tow. Przyjaciół UMCS. Mieszkał w Domu Centralnym. Nosił zawsze muszkę. Żona Maria Roguska uczyła w 1947-66 j. polskiego w Liceum Pedagogicznym.