Pochodzili z Uściługa, byli braćmi. Lejba (1888-1942), od 1925 w Zamościu, najpierw 1924-25  prowadził sprzedaż alkoholu w zamkniętych naczyniach, później także piwiarnię (d. Lubekska 3), 1 X 1928 otworzył w Rynku Wielkim 3 wielki skład detaliczny i hurtowy wódek, likierów, zagranicznych win (m.in. znakomite pesakowe z certyfikatem), węgierskich i francuskich, w wielkim wyborze, piw (zwierzynieckie i lwowskie), a także towarów kolonialnych, następnie także rozlewnię piwa we własnym domu przy ul. Sienkiewicza 3.
Samuel v. Szmul v. Stanisław (1897 - ?) przybył w 1918 z Chełma, jednocześnie  był zarządzającym przedstawicielstwem renomowanej firmy "Haberbusch i Schiele" w Lublinie (ok. 1930). 20 I 1928 otworzył w nowo zbudowanym specjalnie, wg najnowszych wymogów techniki na ten cel gmachu przy ul. Orlicz-Dreszera 10 (d. 14) nowoczesną rozlewnię i skład piwa "Haberbusch i Schiele" (prowadził ją jeszcze po wojnie). W 1940 był w składzie Judenratu, w 1943 uciekł z transportu wsiadając do pociągu do Warszawy. W 1950 wyjechał do Izraela. Jego córka Sara, później jako Christine, wyszła za Polaka Jana Damskiego z którym po wojnie emigrowała do USA. Pozostawiła wspomnienia z lat okupacji (zamieszczone w Internecie).


 * wg piecz. Reprezentacja Zjednoczonych Browarów Warszawy pod firmą Haberbusch & Schiele - ul. Nowa 14, tel. 171.