Ur. w Lublinie, od 1888 w Zamościu, nauczyciel, żoną Rebeką prowadzili szkołę żydowską przy ul. Staszica (d. Franciszkańska 8). W 1918 został radnym miejskim (komisja kultury, podpisał list w sprawie niesłusznych omówień żyd. zamojskich), wybierany jeszcze w 1919 (żyd. lista bezpartyjna) i w 1925 (żyd. demokraci).
Działał w żyd. Kasie Bezprocentowej, Tow. Wspomagania Chorych, TOZ (od 1930 w komisji rew.), "Mizrachi". Od l. 20-tych prowadził biuro pisania podań (d. Franciszkańska 8, potem Staszica 5). Przetłumaczył na j. polski wspomnienie B. Harca z 1863.