W 1991 w ratuszu  spotkało się 40 rotarian z Anglii, Francji, Szwajcarii, Szwecji i Polski. Klub powstał 6 IV 1993, a po rejestracji 13 VII jako Zamjski Klub Rotariański, 1 X 1994 otrzymał kartę Rotary International dystryktu 2390, szwedzkiego. Od 1997 jest w dystrykcie 2230 polsko-ukraińsko-białoruskim (w 2000 Zamość odwiedził jego gubernator) i był jednym z 24 klubów w Polsce (2002 - 55). W 1994 liczył 26 członków (w Polsce 700 czł.), 1999 - 18, 2001 - 20, 2015 - 18. Członkowie spotykali się we wtorki w restauracji "Arkadia", później w hotelu "Zamoyski", ob. "Irish Pub". Klub prowadzi działalność charytatywną i stypendialną, wspomaga niepełnosprawnych, zamojskie "Amazonki", opiekę paliatywną, oświatę (w tym pomoc polskim dzieciom z Ukrainy) i studentów oraz  fundacje i stowarzyszenia (ochrona zdrowia), także zamojski PCK. Dzięki rotarianom zamojskim zakupiono m.in. ultrasonograf (oddz. chirurgii), stół do masażu (dla "Amazonek"), salę rehabilitacyjną ("Krok za krokiem"). Angażowano się w pomoc dzieciom w Indii oraz  w budowę studni w Kamerunie.
Od 1995 organizuje bale charytatywne (później jako "Ostatki Rotariańskie", "Andrzejki Rotariańskie"), a dawniej także Pikniki Rotariańskie (Łabuńki), ponadto kuligi, wigilie dla najuboższych, zawody strzeleckie. W 1999 goszczono partnerów z francuskiego Guingamp, w 2000 i 2002 gubernatora dystryktu, 14-16 III 2003 i 24-26 V 2013 w Zamościu spotkali się w "Starej Elektrowni" przedstawiciele 102 klubów z Polski, Białorusi i Ukrainy. Wśród wyróżnionych najwyższym odznaczeniem - medalem im. Paula Harrisa (m.in. Jan Paweł II) jest Jerzy Liberadzki.
I-szym prezydentem był Zbigniew Litwajtis (wiceprezydentem Szczepan Semczuk, sekretarzem Anuta Mazur, skarbnikiem Adam Bachta). Potem corocznie od 1995 Włodzimierz Bentkowski, od 1996 Adam Majkut, od 1997 Wojciech Karaś, od 1998 Jerzy Liberadzki, od 1999 Janusz Nowosad, od 2000 Z. Litwajtis, od 2001 Marek Kwiecień, od 2002 Krzysztof Bork, od 2003 Andrzej Bednarz, od 2004 Ryszard Łuczyn, od 2005 Cezary Ziółkowski, od 2006 W. Bentkowski, od 2007 Tomasz Anasiewicz, od 2008 Andrzej Śnieżko, od 2009 Krzysztof Wróblewski, od 2010 M. Kwiecień, od 2011 Mirosław Piwkowski, od 2012 Sylwester Borkowski, od 2013 Radosław Świerczyński, od 2014 R. Łuczyn, od 2015 J. Liberadzki, od 2016 Bogdan Szymański, od 2018 Krzysztof Bork.
Z końcem 2015 Włodzimierz Bentkowski zainicjował powstanie w Zamościu RC Zamość Ordynacki (prezydent Anna Kaczmarczyk, kolejni: Ryszard Łuczyn, ob. Mirosław Chwiejczak).


 * Członkowie - założyciele RC: Adam Bachta, Andrzej Bednarz, Włodzimierz Bentkowski, Krzysztof Ciuraszkiewicz, Michał Grzegorczyk, Wojciech Karaś, Witold Kowal, Zdzisław Kurys, Zbigniew Litwajtis, Leszek Łojewski, Adam Majkut, Krzysztof Mataczyński, Anuta Mazur, Janusz Nowosad, Witold Paszt, Tomasz Pękalski, Tadeusz Przyczyna, Tomasz Ruczajewski, Szczepan Semczuk, Leszek Siarkiewicz, Andrzej Siemko, Andrzej Śnieżko, Radosław Świerczyński, Marek Urban, Marek Zalewski, Marcin Zamoyski. Oprócz wymienionych do Klubu należą, względnie należeli także m.in. Leszek Bez, Piotr Dąbek, Wiesław Gruszecki, Stanisław Kościk, Michał Kamiński, Krzysztof Polberg, Przemysław Sojka.