W terminologii fortecznej redan. Ziemny szaniec obronny z końca 1 poł. XIX w., przed północną linią fortyfikacji polowych (ok. 500 m od murów obronnych). Na planie z  l. 30 XX w. trójkątny, z dojazdem od ul. Obwodowej  (tzw. Baterejka, do ok. 1960, później zabudowana). Usytuowany między ul. Peowiaków i ul. Kilińskiego. Wg lokalnej historii  kawałek ziemi z dawną redutą dostał od Marszałka legionista Zarębski, który długo ją niwelował łopatą, aż stała się płaska, wybudował na tym miejscu domek i założył ogród. O nieczytelnym od dawna relikcie reduty przypomina dochodząca od północy do tego miejsca  ul. Redutowa.