Po 3 latach starań i "wklejania" swoich informacji do nadawanego w tym czasie RMF (osobne hasło: Radio), 9 IX 1996 spółka "Info" (Zbigniew Gumuliński prezes i Agnieszka Wierzbicka - red. nacz.) otrzymała koncesję dla Radia "Vox" (częst. 70,94 MHz). Redakcja mieściła się ostatnio w biurowcu ZFM (wcześniej ul. Szczebrzeska 15, ul. Grodzka 2). Radio posiadało maszt w Feliksówce, zatrudniało 10 osób (dyr. Martin Panasiuk, red. naczelny Janusz Myka). Udziały w radiu oprócz prezesa Z. Gumuliński miały jeszcze 3 osoby. Od 1 IV 1997 nadawano w godz. 9-15 bez przerwy, m.in. ze stałymi blokami tematycznymi, a od IX t.r. dziennie 15 godzin, retransmitując jednocześnie RMF. Zatrudniano 8 dziennikarzy, w założeniu było to radio familijne.
Wiosną 1999 "Vox" zamilkł, a zamojski maszt zdemontowano. W jego miejsce powstało Radio FAN (osobne hasło). Spółka Radio Vox dopuściła do spółki Agtel i zmieniła nazwę na Media Zamość (prezes Tadeusz Kowalski), która to spółka stała się wydawcą "Kroniki Tygodnia" (osobne hasło).