Ur. w Chełmie. Jego ojciec h. "Boża Wola", był sędzią w Zamościu. Ukończył zamojskie gimnazjum, następnie warszawską ASP (instytut robót ręcznych). W 1937 uczestniczył w lubelskiej wystawie Zw. Artystów Plastyków "Krąg". Pracował od 1931. W czasie okupacji przebywał w okolicach Grabowca. Był jednym z pierwszych pedagogów zamojskiego PLSP (1944-47), uczył też w szkole handlowej, później pracował w PLSP w Krakowie, gdzie był także dyrektorem. Malował pejzaże. Zm. Zamościu.