Trapezowata przestrzeń powstała ok. 1820 po rozbiórce klasztoru franciszkanów. Przed I wojną teren ten występuje jako "popówka", stały tam rosyjskie szopy artyleryjskie. wg mapy z 1871 dwuskrzydłowy wojskowy magazyn żywnościowy, później ogród rządowy (grządki ziemniaczane, potem doświadczalny "warzywniak" seminarium - pole uprawne dostarczające z lichej gleby fruktów do szkolnej spiżarni). Po wybrukowaniu klinkierem w 1926-28, od 1929 Pl. Autobusowy, z drewnianym budynkiem dworca. Od 1934 Pl. Strzelecki, gdy w 1933-34 zbud. Dom Strzelca). Wg niezrealizowanego proj. z 1939 miał zostać Pl. Pofranciszkańskim. Ob. nazwa od 25 VII 1945, ostatecznie od IV 1946. Po wojnie był tam ponownie przez pewien czas plac autobusowy, w l. 70-tych krótko dworzec dla linii podmiejskich, miejsce uroczystości państwowych, później przeważnie z okazji 9 maja, w 1963 zaplanowano nawet różnobarwną kostkę, ale ostatecznie uznano to za zbytek. Ob. parking. W 2021 zmodernizowany.


 * W I 1928  Magistrat zwrócił się do Dyrektorowej o zarządzenie usunięcia w ciągu 7 dni ogrodzenia z drutu kolczastego, następnie do Starostwa o przekazanie placu Magistratowi. Sprawa przeciągała się, napotykała na opór. Sprawę autorytatywnie rozwiązał starosta, pułkownik za razem, rozstrzygnął po wojskowemu, rozkazem, z dnia na dzień w ciągu nocy rozbierając parkan, a potem brukując plac.